Startsida

Företagsledare

Innovationer

Konsulting

Entreprenören

Sjödings

Under 1979-1996 var Klas Tofft ägare och vd. för AB John Sjöding, som då var marknadsledande tillverkare av dentala guldlegeringar i Sverige. Sjödings blev också den största dentaldepån för tandtekniker i Sverige, med ett säljnät över hela landet. De hade även en stor legotillverkning av finmekaniska komponenter i ädelmetall och försåg bl.a. Nobel Pharma (numera Nobel Biocare) med titanskruvar och implantathättor.  Sjödings omsatte drygt 100 mil kr och1996 såldes företaget till KA Rasmussen AB.

För vidare upplysning www.karasmussen.se

Vidare fanns en stor tillverkning av rotkanalsfilar och andra produkter inom dental och endodonti. Denna del av verksamheten hade redan innan överförts till Sendoline AB.

Sendoline AB

Sendoline AB fortsatte att drivas av Klas Tofft och blev snart marknadsledande inom endodonti. Nya produkter, som t.ex  NiTi-filar, utvecklades och marknaden växte internationellt.Då företaget 2005 övergick i W&Hs ägo såldes Sendolines produkter i mer än 40 länder och hade en omsättning på 20 miljoner kronor.

Poldent

Efterfrågan av rotkanalsfilar i världen blev större och större och tillverkningen i Sverige räckte inte till. En ny fabrik i Polen anlades 1989. Det nya polska  företaget, Poldent, startades som ett joint venture tillsamman med Marek Niedzwiedzki. Tillverkningen började i liten skala men snart var lokalerna för små. 1998 byggdes nya rationella lokaler i Warszawa och produktionen fortsatte att öka för att möta den världsomspännande efterfrågan.

Numera ägs Sendoline och Polden av W&H Nordic AB.

För vidare upplysning se www.sendoline.se.

Haukadalsgatan 12
164 40 Kista
Tel: 070- 718 01 25